Stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa

Liepos 26 d. – 17.10, 08.20 d. – 20.30, 27 d. – 16 val.

Rio de Žaneiras, Buenos Airės, Niujorkas, Petropolis, Londonas – tai Stefano Cveigo ramybės ir namų paieškos, atsisveikinus su radikalėjančios politikos ir karo nuotaikų draskoma 4 dešimtmečio Europa. Tačiau, nepaisant beribio svetingumo, pripažinimo ir pagarbos, niekas neatstojo namų. Garsus žydų kilmės austrų rašytojas, iš anksto numatęs savo šalies ir visos Europos nuopuolį, 1934 m. paliko Austriją. Konferencijoje Rio de Žaneire jo paprašoma pasisakyti prieš Hitlerį ir Vokietiją. Tačiau Cveigas negali pasmerkti visos Vokietijos ir jos žmonių. 
Nors filmas „Stefanas Cveigas: Atsisveikinimas su Europa“ sugrąžina 100 metų atgal, tačiau Europos trapumo pojūtis itin atpažįstamas ir šiomis dienomis. (N-13)