Rimtauto Šilinio filmų retrospektyva II programa


… buvome greta
(1984, k.,  subt., 19 min.)
Išlakus jaunuolis Kipras atvyksta laikyti stojamųjų egzaminų į Sankt Peterburgo konservatoriją. Pakako kelių lietuviškų liaudies dainų, kad komisija patikėtų, jog prieš juos stovi išskirtinio balso ir talento žmogus. Ir jie neapsiriko – Kipro Petrausko tenoras nuo 1911 m. beveik dešimtmetį skambėjo Sankt Peterburgo Marijos teatre, kur užsimezgė ypatinga draugystė su vienu garsiausių Rusijos solistų Fiodoru Šaliapinu. Stiprų abiejų solistų ryšį filme liudija skaitomi F. Šaliapino laiškai K. Petrauskui, solisčių Rozalijos Gorskajos, Tamaros Davydovos, žmonos Elenos Žalinkevičaitės-Petrauskienės prisiminimai.
 
Pasirašau, arkitektas…
(1972, liet. k., 9 min.)
„Nu visi pažįsta tų Lenginų Šepkų. Privažiuoja pas jį iš Moksvas, iš Vilniaus. Dara jis tan visokius dievus. Ale tie dievai nepadabni į tikrus“, – taip dievdirbį, medinukų drožėją Leonidą Šepkų pristato Šiaudynės kaimo gyventoja.
Filmas – tai talentingo, nors ir bemokslio žmogaus portretas. Ir nors išskirtiniai drožėjo gebėjimai išryškėjo tik sulaukus 50-ties, mediniai dievai, gyvulėliai, paukštukai ne tik įsikūrė dviejose Rokiškio kraštotyros muziejaus salėse, bet nukeliavo ir į Budapeštą, Niujorką. 
Kompozitoriaus V. Ganelino muzika filme sukuria papildomą emocinę dramaturgiją.
Filme Juozas Baltušis
(1979, liet. k., 30 min.)
„Atsitiktinis žmogus literatūroje“ – taip J. Baltušis siūlė pavadinti apie jį kuriamą filmą. 
Tai kino portretas, kuriame filmuojamas kasdienes situacijas rašytojas prieš kamerą papildo šmaikščiomis replikomis: „Tai ką dabar, vaidint pradėt? Vis dėlto juokinga rodyt, kaip žmogus rašo.“ Tai ir filmas filme. Kamera J. Baltušį stebi, kai jis, žiūrėdamas jau nufimuotą medžiagą, saviironiškai ir atvirai komentuoja.
Paveikslas
Rež. Rimtautas Šilinis, Andrius Šiuša
(1981, liet. k., 20 min.) 
Filmas pasakoja apie vieną iš svarbiausių Lietuvos tapytojų ekspresionistų, ARS grupės iniciatorių, profesorių Antaną Gudaitį. Dailininkas įsileidžia filmavimo grupę į dirbtuves ir į savo gyvenimą. Pasistatęs priešais naują drobę, garsiai svarsto apie „gadinimui paskirtą darbą“.  
Tai filmas ne tik apie kūrybingą asmenybę, bet ir apie sąžiningą sau bei kitiems žmogų.
Tylą filme organiškai užpildo kompozitoriaus B. Kutavičiaus muzika.
(N-13)
Įėjimas nemokamas.